15-07-2014 ROEMENIË HEEFT HEEL WAT UIT TE LEGGEN N.A.V. MISHANDELING VERTALER

In 2008 heeft Roemenië het Europees handvest voor minderheidstalen getekend. Maar de Hongaarse minderheid wordt nog steeds dwarsgezeten. Begin juni heeft de antiracismecommissie van de Raad van Europa een nieuw rapport over Roemenië gepubliceerd. Ze roept Roemenië met klem op etnische spanningen te verminderen en actie te ondernemen tegen racistische uitingen.  Verder wijst de raad Roemenië uitdrukkelijk op het principe van gelijke behandeling, waar de Hongaarse minderheid recht op heeft. Roemenië moet het verdrag voor de bescherming van nationale minderheden en het handvest voor minderheidstalen volgen. Lees het Opinie Artikel  hier :

VRIJ VERKEER VAN DIENSTEN EN GOEDEREN IN EUROPA. ALLEEN VOOR ROEMENEN ?

Het door de politie vervalste process verbaal.   Klik voor een hogere resolutie.  Het heel strafdossier staat online op http://politialocala.eu/dosszie.htm

In het rapport Verraad aan het recht  van de stichting European Language Rights wordt er uitgebreid aandacht besteed aan deze zaak,  Klik op de afbeelding om het rapport te downloaden of bezoek de website van European Language Rights http://language-rights.eu/